G.H. inženjering

projektiranje i građenje

Programi za konstrukcije
i opterećenja u građevinarstvu

O nama

ŠTO RADIMO?

- Sve vrste projekata za građevine visokogradnje i niskogradnje
- Legalizacija objekata
- Projekti svih konstrukcija (statički račun) objekata visokogradnje i izvedbeni detalji (betonske, čelične, zidane i drvene konstrukcije)
- dokumentiranje, izvedbeni troškovnici, izvedbeni detalji i sanacije građevina koje su kulturna dobra (crkve, kapele, dvorci, kurije)
- troškovnici, sanacije konstrukcija, sanacije krovova, sanacije izolacija i drugih dijelova građevina, - ostale vrste projektne dokumentacije.

ŠTO RADIMO?

- nadzor nad izvođenjem svih vrsta građevina,
- poslovi savjetovanja priprema i vođenja investicija,
- priprema tender dokumentacije,
- analize i praćenja investicija,
- izrada manjih programskih aplikacija za razne vrste proračuna i analiza u PBCC i PBCC Win.
- 3d modeliranje objekata u Autodesk aplikacijama,
- grafičke obrade snimki i fotografija sa crtanjem na visoko kvalitetnim papirima,
- servis računala,
- izrada WEB stranica.

O NAMA

G.H. inženjering d.o.o.
Stjepana Radića 4
49210 Zabok
OIB: 19909289342
Porezni/matični broj: 3888096
IBAN HR2823600001101235531
Tel: +385 49 223 447
Upis u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-95/51533-4; MBS 08029477
Iznos temeljnog kapitala 20.000,00 kuna

Programi

Raspodjele armature u betonskim presjecima

Za narudžbu ili dodatne informacije o programu nazovite 098 250 176

Izračun korisnog opterećenja zgrada

Za narudžbu ili dodatne informacije o programu nazovite 098 250 176

Potres prema nizu normi HRN EN 1998

Za narudžbu ili dodatne informacije o programu nazovite 098 250 176

Djelovanje snijega na konstrukcije

Za narudžbu ili dodatne informacije o programu nazovite 098 250 176

Analiza opterećenja vjetrom za zgrade

Za narudžbu ili dodatne informacije o programu nazovite 098 250 176

Dimenzioniranje poligonalnih ili kružnih armirano betonskih presjeka

Za narudžbu ili dodatne informacije o programu nazovite 098 250 176

Dimenzioniranje pravokutnih betonskih presjeka

Za narudžbu ili dodatne informacije o programu nazovite 098 250 176

Sidrenja, kuke i preklapanja

Za narudžbu ili dodatne informacije o programu nazovite 098 250 176

Statika - izračun reznih sila i deformacija greda

Za narudžbu ili dodatne informacije o programu nazovite 098 250 176

Reference

2014

Sanacija kurije uz župni dvor Župe Presvetog trojstva u Donjoj Stubici, projekt za izvođenje – snimak postojećeg stanja i projekt sanacije i uređenja
Pizzeria Baschiera u Šubićevoj ulici u Zagrebu, projekt konstrukcije galerije
Zgrada GLIPTOTEKE u Medvedgradskoj 2 u Zagrebu, snimanje i analiza nosivosti.

2013

U izradi

2012

U izradi

2011

U izradi

Kontakt

G.H. inženjering d.o.o.
Stjepana Radića 4
49210 Zabok
Tel: +385 49 223 447
Fax: +385 49 223 447
Gsm: 098 250 176
Kontakt e-mail:
info@ghinz.hr